WAT DOET FIELDLAB?

FieldlaB investeert in ervaringsgericht case study writing help leren en kenniservaringen met een duurzame, innovatieve wereld als doel.

jongen-meisje-groen

Want als je je bewust bent van jezelf en van de wereld om je heen, ga je er anders mee om!

FieldlaB biedt het onderwijs een overkoepelende platform met kenniservaringen & lesmateriaal. Door samen te werken met aanbieders en bedrijven van kenniservaringen en vakoverschrijdend lesmateriaal brengen we lesstof tot leven. Actuele kennis zoals 21e eeuwse vaardigheden komt sneller de klas in en zo kunnen we bruggen slaan tussen school, samenleving en bedrijfsleven. Het platform FieldlaB is uniek omdat het alle kwalitatief goede initiatieven bundelt, deze cureert en ze onder brengt binnen de 9 relevante thema’s zodat elke kenniservaring in een context en in het curriculum van een school kan worden ondergebracht. Verschillende kenniservaringen kunnen hierdoor aansluitend of inwisselbaar van elkaar worden ingezet. Mocht er binnen een thema kenniservaringen ontbreken dan ontwikkelen we deze in samenwerking met partners.

FieldlaB zal als gids voor het onderwijs fungeren en de leraar helpen kenniservaringen actief op te nemen in zijn/haar leerplan zodat elke school ervaringsgericht leren kan opnemen in haar curriculum. Want onze missie is toekomstige generaties beter opleiden paper writers voor het oplossen van de persoonlijke én maatschappelijke vraagstukken van de toekomst. Dat is namelijk niet alleen een taak van de school. Dat doen wij samen. School, ouders, samenleving en bedrijfsleven.

FieldlaB is er voor ieder kind, voor iedere leerling, voor iedere school en voor iedere ouder of opvoeder.

MISSIE & VISIE.

Toekomstige generaties beter opleiden voor het oplossen van de persoonlijke én maatschappelijke vraagstukken van de toekomst.

mind_wit

Iedereen kan investeren in menselijke duurzaamheid.

FieldlaB gelooft dat wij allemaal verantwoordelijk zijn voor de toekomst van onze kinderen en dat een duurzame, innovatieve wereld begint bij de nieuwe generatie. Bij FieldlaB zien wij dat kinderen van vandaag verder af staan dan ooit van processen & ketens terwijl de maatschappelijke en persoonlijke uitdagingen van de toekomst groter zijn dan ooit. De taak om deze kinderen klaar te stomen voor een steeds sneller veranderde wereld zien wij niet alleen als een taak van ouders en het onderwijs maar vooral ook als taak van de gemeenschap en bedrijfsleven als geheel.

FieldlaB zet daarom in op menselijke duurzaamheid. Menselijke duurzaamheid is het investeren in kennisoverdracht & kenniservaringen en het inzichtelijk maken van processen voor jongeren in de leeftijd 4 tot 18 jaar, met als doel dat deze generatie later bewuste en verantwoorde keuzes maakt en klaar is om deel te nemen aan de maatschappij. Wij geloven dat door kennis te ervaren en te ontdekken, kinderen alles kunnen leren over de herkomst en toekomst van de wereld om hen heen. Bewuste en duurzame keuzes worden vanzelfsprekender en kinderen hebben aansluiting met de wereld van morgen.

WAAROM JUIST MET BEDRIJVEN EN ORGANISATIES?

Bedrijven en organisaties beschikken over kennis, expertise, mensen en middelen om lesstof tot leven te laten komen.

Het succes van FieldlaB wordt voor een groot deel bepaald door de bedrijven en organisaties & bestaande aanbieders die hun verantwoordelijkheid al nemen en die willen investeren in menselijke duurzaamheid door kennis te delen en mensen en middelen ter beschikking te stellen. Het ondernemerschap en innovatieve karakter van zulke bedrijven maakt het mogelijk om de nieuwste kennis en informatie voor scholen te ontsluiten. Daarnaast kunnen bedrijven een belangrijke bijdrage leveren bij de invulling van de vaardigheden van de toekomst en zo het onderwijs ondersteunen bij de enorme uitdaging waar zij voor staan.

Dankzij de aanbieders, deelnemende bedrijven en organisaties maar ook vrijwilligers komt tijdens een kenniservaring de lesstof tot leven waarbij experts de passie voor hun vak inzetten als krachtige tool om enthousiasme te zaaien. Dit enthousiasme, gekoppeld aan het ontdekkend en ervarend leren maakt dat kinderen de opgedane kennis veel sneller verankeren en zo ook hun eigen, verborgen talenten kunnen ontdekken.

Bij het selecteren en ontwikkelen van activiteiten en lesmateriaal spelen de onderstaande criteria een belangrijke rol:

-        de activiteit en/of het lesmateriaal is ervaringsgericht

-        draagt bij tot duurzaam en innovatief denken.

-        richt zich op het ontwikkelen van de 21th century skills.

-        stimuleert  bewustwording en draagt bij aan de ontwikkeling van de zogenaamde ‘life skills’

-        draagt actief bij aan de sociale cohesie.

UITGANGSPUNTEN SAMENWERKING.

Bij FieldlaB worden er bruggen geslagen tussen scholen, samenleving en bedrijven. Vanwege uiteenlopende belangen van private en publieke deelnemers is het goed om heldere uitgangspunten te hebben die ten grondslag liggen van de samenwerking.

Het kind staat centraal:

De belangen van bedrijven, organisaties, aanbieders, scholen en FieldlaB zelf zijn ondergeschikt aan het belang van de kinderen zelf. Alle samenwerkingen staan in het teken van het leveren van een optimale bijdrage in de ontwikkeling en kennis van nieuwe generaties.

 

Onderling vertrouwen:

FieldlaB heeft ten doel om een duurzame relatie met alle betrokken partijen op te bouwen en te handhaven. Onderling vertrouwen is hier bij onontbeerlijk. Regelmatig vinden er evaluaties plaats om resultaten, inhoud en praktijkervaringen te optimaliseren voor alle betrokken partners.

 

Transparantie:

Heldere afspraken zijn belangrijk. Samen met de betrokken scholen en bedrijven worden er duidelijke doelen, ambities en regels geformuleerd zodat elke partij zijn rol kent, weet wat er wordt verwacht en mag verwachten.

 

Wederkerigheid:

FieldlaB is een win-win model; alle betrokken scholen en bedrijven, organisaties en aanbieders moeten voordeel kunnen behalen uit de samenwerking. Dat betekent ook dat er naast een waardevolle invulling van MVO beleid, er rekening gehouden wordt met specifieke wensen van bedrijven/organisties om hun inbreng op een goede manier in te kunnen inpassen in het werkproces. Voor scholen betekent het een toekomstbestendige invulling van het leerplan en een kenniservaring dat eenvoudig voor elke groep valt in te passen.

 

Onafhankelijkheid:

FieldlaB is een social enterprise en een onafhankelijk bedrijf. Hoewel bedrijven financieel kunnen bijdragen aan de totstandkoming van kenniservaringen, zal dit nooit van invloed zijn op ons beleid. Het kind en de educatieve waarde alsook het bijdragen aan de maatschappij in zijn geheel staat voorop.

 

Niet exclusief:

FieldlaB sluit in beginsel geen deelname uit van scholen of bedrijven/organisaties. Elk bedrijf, organisatie of aanbieder wordt volgens dezelfde criteria beoordeeld op de waarde die het vertegenwoordigt binnen het FieldlaB platform en voor elke school die zich inschrijft zal er in de omgeving naar passende kenniservaringen worden gezocht. Hierdoor bestaat het tot de mogelijkheden dat een bedrijf (nog) niet in de doelstellingen van FieldlaB past of dat er (nog) geen passende kenniservaring kan worden opgesteld voor bepaalde scholen.

 

Geloofwaardigheid:

Een hechte samenwerking is gebaat bij een geloofwaardig en succesvol programma. Dit vereist van FieldlaB dat het platform landelijk (en uiteindelijk internationaal) onder de aandacht wordt gebracht. We maken samen een succes van FieldlaB, ten gunste van alle betrokken partijen.

 

Vinger aan de pols:

We houden onze activiteiten nauwlettend in de gaten en maken samenwerkingen en resultaten online zichtbaar.

Heeft u vragen? Vul hieronder het formulier in.

Contact formulier

Naam:

Naam bedrijf/functie:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

book216

Of stuur een e-mail naar: contact@fieldlab.education
Bedankt voor uw interesse! We nemen zo snel mogelijk contact op.